Rotary Club of Thane Hills - Rotary India

PAST PRESIDENTS

Varsha Likhite
2021-2022
Bijay Yadav
2020-2021
Dr Radhika Bondve
2019-2020
Nilesh Puranik
2018-2019
Bhavik Mehta
2017-2018

Anindya Dasgupta
2016-2017
Shirish Songadkar
2015-2016
Nilesh Likhite
2014-2015
Atul Bhide
2013-2014
S N Ravi Iyer
2012-2013

Mahesh Madkholkar
2011-2012
Vijay Shetty
2010-2011
Rajeev Tipnis
2009-2010
Late Sharath Ail
2008-2009
Rajesh Salaskar
2007-2008

Dr Ashes Ganguly
2006-2007
Sucheta Rege
2005-2006
N D Joseph
2004-2005
Dr. Vijay Kulkarni
2003-2004
Vikram Mane
2002-2003

Dr Raju Subramanyam
2001-2002
K S Rangnathan
2000-2001
Chandrasekharan V
1999-2000
Late Suresh Nayak
1998-1999
Late Balwant Sachdev
1997-1998

Late Ramesh Raman
1996-1997
Chandu Rathi
1995-1996
Dr Suhas Kulkarni
1994-1995
Narayan Rathi
1993-1994
Madhu Reddy
1992-1993

Late Vasant Zalani
1991-1992